Facials - see Yonka Facials

Massage - see Massage 

Waxing - see waxing

 

YonKa Back Treatment                           $155

 

Foot Care                                                              $70

Deluxe Foot Care                                                $92

Hand Care                                                             $55

Deluxe Hand Care                                               $77

Add paraffin to any service                             $22


 

Make a free website with Yola